Έτος 2020. Ο κόσμος βρίσκεται εν μέσω της πανδημίας που προκλήθηκε από τον ιό SARS-CoV-2 και έχει παραλύσει την καθημερινότητα …