Χρησιμοποιούμε όντως το 10% του εγκεφάλου μας;

Ο εν λόγω μύθος υποδεικνύει ότι ο  άνθρωπος χρησιμοποιεί μια διακριτή περιοχή του εγκεφάλου του, η οποία αποτελεί το 10% του οργάνου αυτού .Όμως, από πού ξεκίνησε ο μύθος αυτός; Χωρίς να είναι…

Continue Reading
Close Menu