Γνωριμία με ένα …. Αστέρι νετρονίων!

Τα pulsars ή διαφορετικά τα παλλόμενα ουράνια σώματα είναι ουσιαστικά αστέρες νετρονίων (neutron stars).Τα σώματα αυτά συνιστούν το αποτέλεσμα της έκρηξης supernovae άστρων με μάζα περίπου 8 ηλιακών μαζών. Συγκεκριμένα,…

Continue Reading
Close Menu