Η ιστορία έχει δείξει ότι η Επιστήμη ανέκαθεν δεχόταν πόλεμο, διεγείροντας διαμάχες που την εμπόδιζαν να αναπτυχθεί συστηματικά. Η οξυμμένη …